Zapraszamy studentów Informatyki (VII semestr) do udziału w stażach organizowanych w ramach projektu Nowe Horyzonty.

Czas trwania stażu – 3 miesiące
Termin rozpoczęcia – marzec / kwiecień 2019 r.
Wymiar pracy – 120 godzin / miesiąc
Wynagrodzenie – 2220 brutto / miesiąc

Dodatkowo można otrzymać:
  • zwrot kosztów badań lekarskich
  • dofinansowanie zakupu biletu komunikacji miejskiej
  • ubezpieczenie
Dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania:
  • zwrot kosztów wynajmu mieszkania – do 850 zł. / miesiąc
  • ryczałt na zwrot kosztów utrzymania – 30 zł. / dzień stażu
Dokumenty dla kandydatów na staż:
Formularz zgłoszeniowy >>>>
Regulamin rekrutacji na staże >>>>

Termin składania dokumentów: 7-16 stycznia 2019 r.
Miejsce składania dokumentów: Biuro projektu Nowe Horyzonty, pokój 164 (Studium Nauki Języków Obcych), Biuro Karier pokój 34

Uwaga! Umowa stażu musi być podpisana przed terminem obrony.

Projekt Nowe Horyzonty jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.