Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Marka Tukiendorfa, Jego Magnificencji Rektora Politechniki Opolskiej. To ogromna strata dla polskiej nauki i środowiska akademickiego.

Prof. Marek Tukiendorf był polskim chemikiem, specjalizującym się w inżynierii i aparaturze chemicznej, profesorem nauk rolniczych, nauczycielem akademickim i rektorem Politechniki Opolskiej w kadencjach 2012–2016 i od 2016 do dziś.

Był też wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz pełnił rolę Przewodniczącego Komisji Stałej ds. Współpracy Międzynarodowej w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Wyrazy współczucia i kondolencje przekazujemy Rodzinie, współpracownikom oraz całej społeczności Politechniki Opolskiej

Rektor, Senat i społeczność akademicka Akademii Morskiej w Szczecinie
fot. Politechnika Opolska/po.opole.pl