W dniu 27. czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Rozpoznawalni już chyba bardziej niż Nawigator XXI, sławią Szczecin i Akademię Morską w Polsce, Europie i na świecie.  Pod koniec czerwca razem z Chórem Akademii Morskiej w Szczecinie, dyrygent Sylwią Fabiańczyk-Makuch oraz znakomitymi gośćmi świętowaliśmy 15-lecie zespołu, a 5 lipca Chór odebrał tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.

„Dom dla studenta” to wspólny program Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego TBS skierowany do studentów szczecińskich uczelni wyższych na stałe mieszkających poza Szczecinem, którego celem jest stworzenie przyjaznego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w czasie nauki.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Otwarty Nawigator XXI, międzynarodowe zmagania sportowe, wizyty uczniów i studentów z Polski i zagranicy - Dni Morza, które odbyły się w Szczecinie w miniony weekend (14-16 czerwca) to intensywny czas również dla Akademii Morskiej.

W ramach wymiany międzynarodowej dla nauczycieli akademickich w ramach Programu ERASMUS+ wykłady z przedmiotu Portowe urządzenia techniczne poprowadziła dr inż. Małgorzata Szyszko z Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademii Morskiej w Szczecinie.

Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich, jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków niniejszym ustanawia „Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej”

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – komisje rekrutacyjne czekają już na Was.  Do 10 lipca możesz składać dokumenty w komisji przy dziekanacie właściwego wydziału oraz zarejestrować się online przez stronę rekrutacji.

3 czerwca odbyło się spotkanie JM Rektora AM dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. nadzw. AM , pani Prorektor ds. Nauczania dr inż. Agnieszki Dei, Kierownika Studium Nauki Języków Obcych – mgr Magdy Kosińskiej ze studentami, „Olimpijczykami”, którzy uczestniczyli w drugim, finałowym etapie XX Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych.
Prezentujemy kolejny numer biuletynu CTTM zawierającego informacje dla branży morskiej z zakresu źródeł finansowania B+R+I, transferu wiedzy i komercjalizacji, możliwości rozwoju kariery naukowej i podnoszenia kompetencji, zmian legislacyjnych w zakresie zarządzania uczelnią i jej wynikami badań oraz wydarzeń istotnych dla branży.
W dniu 29.05. o godz. 15.30 odbył się Finał Mistrzostw AM Let’s Play Kahoot!.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi ofertami zagranicznych staży, szkoleń i wydarzeń – KADRA 3/2019, które kierujemy do kadry akademickiej.