REGULAMIN STUDIÓW 
REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Zał nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego
REGULAMIN przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie

Instrukcja dotycząca zachowania, wizerunku zewnętrznego, noszenia umundurowania oraz elementów ubioru studentów Akademii Morskiej w Szczecinie