Dział Nauki

Prorektor ds. Nauki
dr hab. inż. Artur Bejger, prof. nazdw. AM
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Dział Nauki:
mgr Marzena Piasecka - Kierownik
mgr inż. Ewelina Kostecka
mgr Magdalena Wierzgacz
mgr Elżbieta Jankowska – Terenowicz

tel. 91 48 09 305,   48 09 554, 48 09 546
fax 91 48 09 718
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.