Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Dziekan

dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM

 
Prodziekan ds. Nauki

dr hab. inż. Izabela Kotowska, prof. AM

 
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

dr inż. Tomasz Dudek

 
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

dr inż. Krystian Pietrzak