Dnia 03.07.2018 roku Komisja Konkursowa w Akademii Morskiej w Szczecinie w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego w SNJO dokonała wyboru kandydata z największymi kwalifikacjami tj. mgr Annę Mahmud.