Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Morskiej w Szczecinie uprzejmie informuje, że Uczelniane Kolegium Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 26.04.2016r. wybrało na stanowiska prorektorów Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020r. n.w. osoby:

na stanowisko prorektora ds. morskich:
dr inż., kpt. ż.w. Andrzej Bąk prof. nadzw. AM,

na stanowisko prorektora ds. nauki:
dr hab. inż. Artur Bejger prof. nadzw. AM,

na stanowisko prorektora ds. nauczania:
dr inż. Agnieszka Deja

Kadencja rozpoczyna się 01.09.2016r. i kończy 31.08.2020r.

Przewodniczący UKW
Dr inż. Andrzej Stefanowski