Uczelniana Komisja Wyborcza Akademii Morskiej w Szczecinie uprzejmie informuje, że Wydziałowe  Kolegia Elektorów Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 10.05.2016r. wybrały na swoich wydziałach na funkcję Dziekana Wydziału Akademii Morskiej w Szczecinie na kadencję 2016-2020r. n.w. osoby:

Dr hab. inż. Zbigniewa Matuszaka, prof. nadzw. AM - na funkcję Dziekana
Wydziału Mechanicznego,

Dr hab. inż., st. of. pokł. Pawła Zalewskiego, prof. nadzw. AM - na funkcję
Dziekana Wydziału Nawigacyjnego,

Dr hab. Stanisława Iwana, prof. nadzw. AM - na funkcję  Dziekana
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,

Kadencja rozpoczyna się 01.09.2016r. i kończy 31.08.2020r.

Przewodniczący UKW
Dr inż. Andrzej Stefanowski