Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w wyniku wyborów przeprowadzonych na wydziałach w dniu 24.05.2016 na funkcję prodziekana zostały wybrane n.w. osoby:

Wydział Mechaniczny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr inż. of. mech. wacht.   Marcin Szczepanek
Prodziekan ds. Niestacjonarnych i Praktyk - dr inż. II of. mech.okr.    Piotr Treichel
Prodziekan ds. Nauki - dr hab.  Janusz Chrzanowski  prof. nadzw. AM    

Wydział Nawigacyjny

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - vacat(planowane wybory prodziekana 07.06.2016)
Prodziekan ds. Niestacjonarnych - mgr inż., kpt. ż.w. Remigiusz Dzikowski
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż., st. of. pokł. Jarosław Artyszuk prof. nadzw. AM   

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu   

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych - dr inż. Tomasz Dudek
Prodziekan ds. Niestacjonarnych - dr inż. Krystian Pietrzak
Prodziekan ds. Nauki - dr hab. inż. Izabela Kotowska prof. nadzw. AM