• Studia I stopnia - 23.01.2017 – 01.04.2017
  • Studia II stopnia - 20.03.2017 – 10.06.2017

Opłata roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2016/2017 wynosi na kierunkach:
  • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
  • Mechatronika - 2950,00 złotych
Opłata roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 wynosi na kierunku - Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych