STATUT
AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIEW dniu 22 maja 2019 r. Senat uchwalił nowy Statut Akademii Morskiej w Szczecinie. Statut zacznie obowiązywać 1 października 2019 r., a niektóre jego postanowienia można stosować od dnia uchwalenia zgodnie z przepisami przejściowymi i końcowymi nowego Statutu.


Statut


zmiana uchwały wprowadzającej statut