Szkoła umożliwia młodzieży uzyskanie w krótkim czasie (około dwóch lat), dyplomów oficerskich i zawodu umożliwiającego pracę na statkach na całym świecie. Jest przeznaczona dla młodzieży, która ukończyła liceum lub technikum (z maturą lub bez).

Atrakcją jest nowoczesny program nauczania, przeplatający naukę w murach szkolnych ze zdobywaniem wiedzy praktycznej na statku (zamieszczony na schematach). Program nauczania jest przyjazny dla słuchaczy. Przewiduje w trakcie trwania nauki uzyskanie certyfikatów i dyplomów niezbędnych do pracy we flocie światowej. Jest bardzo elastyczny: pozwala słuchaczom na zatrudnienie w zawodzie, po ewentualnym przerwaniu nauki po pierwszym lub drugim semestrze i późniejszą kontynuację.

Wysoką jakość kształcenia zapewnia kadra dydaktyczna, oparta na pracownikach Akademii Morskiej w Szczecinie i wykorzystanie jej nowoczesnej bazy laboratoryjnej.

Drugi rok nauki realizowany jest w formie kierowanej, indywidualnej praktyki morskiej (połączonej z wynagrodzeniem na poziomie zarobków kadeta).

Policealna Szkoła Morska kształci w zawodach:

Technik nawigator morski

Słuchacze tej specjalności przygotowywani są do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów pokładowych na poziomie operacyjnym. Absolwenci uzyskują dyplom technika nawigatora morskiego, a po zdaniu egzaminu państwowego, dyplom oficera wachtowego w dziale pokładowym, uznawany na całym świecie, umożliwiający pracę na stanowiskach oficera wachtowego na statkach morskich wszystkich bander.

Technik mechanik okrętowy

Słuchacze tej specjalności przygotowywani są do pracy na statkach morskich w charakterze oficerów mechaników na poziomie operacyjnym.

Absolwenci uzyskują dyplom technika mechanika okrętowego, a po zdaniu egzaminu państwowego, dyplom oficera mechanika okrętowego, uznawany na całym świecie, umożliwiający pracę na stanowiskach oficera mechanika wachtowego na statkach morskich wszystkich bander.

Technik żeglugi śródlądowej

Niemniej atrakcyjnym zawodem, a można powiedzieć mającym w najbliższych latach ogromną przyszłość, jest technik żeglugi śródlądowej. Nieco zapomniana dziedzina transportu przeżywa w Europie swój renesans. Obecnie w Unii realizowanych jest wiele projektów dotyczących udrożnienia transportu europejskiego drogami wodnymi. Nie bierze się to z sympatii do żeglowania i flisaków, ale jest to warunek niezbędny do utrzymania bieżącego strumienia towarów, od którego z kolei zależy funkcjonowanie gospodarki europejskiej i jej rozwój.

Drogi lądowe, autostrady i szlaki kolejowe są już przeciążone. Drogi wodne jeszcze nie w pełni wykorzystane. Ale kiedy transport wodny śródlądowy stanie się tak powszechnym jak dotychczasowe, czyli ruch będzie porównywalny z tym na autostradach, zaostrzą się przepisy bezpieczeństwa tego ruchu. To oznacza, że armatorzy będą musieli zatrudniać najwyżej wykwalifikowane załogi jednostek śródlądowych, znające języki, posiadające wysokie umiejętności techniczne z dziedziny nawigacji, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska itd. Dlatego zawód technika żeglugi śródlądowej daje młodzieży szanse na atrakcyjną pracę w najbliższej przyszłości. Niewiele jest w Europie ośrodków szkolących załogi obsługujące jednostki śródlądowe, w Polsce zamknięto większość szkół średnich tej specjalności. Kiedy pojawią się miejsca pracy, czyli armatorzy poszukujący załóg, absolwenci PSM na pewno znajdą zatrudnienie.

Przeciętny obywatel Polski, zapytany jak daleko można dopłynąć drogami śródlądowymi, z reguły odpowie, że do Wrocławia, ponadprzeciętny doda „do Berlina”. Tymczasem cała Europa pokryta jest siecią dróg śródlądowych. Duża część to obecnie szlaki turystyczne chętnie wykorzystywane do indywidualnych wycieczek rodzinnych i towarzyskich. Szlaki bardzo atrakcyjne, z wielosetletnią historią, zabytkowymi (samoobsługowymi) śluzami. Ale znaczna część jest nadal wykorzystywana do sprawnego i taniego transportu.

Ze Szczecina drogami śródlądowymi można dopłynąć w każde niemal miejsce Europy: do Morza Śródziemnego, Włoch, Hiszpanii, Francji, do Atlantyku, Portugalii, Holandii. Nie wspominamy naszych sąsiadów, Niemiec i Szwecji, gdzie są chyba najbardziej ciekawe ze względów technicznych rozwiązania dróg wodnych i piękne krajobrazy.

Posiadacz dyplomu technik żeglugi śródlądowej, wydanego po ukończeniu tej specjalności w szczecińskiej PSM ma wiedzę, umiejętności i praktykę zarówno z działu pokładowego jak i maszynowego, uprawniającą do zajmowania oficerskich stanowisk na jednostkach żeglugi śródlądowej.

Atrakcyjna forma nauki łączy naukę zawodu w PSM z praktykami warsztatowymi i pływającymi na śródlądowych jednostkach pływających.