Istotnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego jest program oferowany wszystkim studentom przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego, który zapewnia dobre warunki do uprawiania sportu w sekcjach sportowych i rekreacyjnych.

Studenci Akademii Morskiej mają do dyspozycji 12 sekcji sportowych. Są to:
 1. sekcja żeglarska,
 2. sekcja wioślarska, 
 3. sekcja karate, 
 4. sekcja pływania i płetwonurkowania,
 5. sekcja piłki nożnej, 
 6. sekcja piłki siatkowej, 
 7. sekcja piłki koszykowej, 
 8. sekcja szalupingu, 
 9. sekcja narciarska, 
 10. sekcja aerobiku, 
 11. sekcja ergometru wioślarskiego, 
 12. sekcja 3-boju siłowego i kulturystyki.

 

Członkowie poszczególnych dyscyplin biorą udział w rywalizacji międzyuczelnianej zarówno na arenie lokalnej, jak i ogólnopolskiej, a także międzynarodowej. Na arenie lokalnej odbywają się rywalizacje w formie lig międzyuczelnianych. Akademia Morska jest mistrzem Szczecina w wioślarstwie, ergometrze wioślarskim, szalupach, pływaniu i narciarstwie. Także na arenie ogólnopolskiej zajmujemy czołowe lokaty w ww. dyscyplinach sportowych, biorąc udział w cyklu dwuletnim mistrzostw Polski.

Największym sukcesem międzynarodowym było uplasowanie się Akademii Morskiej na trzecim miejscu w zawodach szalup wiosłowych, które odbyły się w Warnemünde. Oprócz działalności sekcji sportowych, prowadzi się upowszechnianie kultury fizycznej, które ściśle związane jest z rozwojem sportu masowego wśród studentów. W ramach tych działań organizuje się dla studentów I roku uniwersjadę w takich dyscyplinach jak: koszykówka, siatkówka, trójbój siłowy, tenis stołowy i ergometr wioślarski. Dla wszystkich studentów organizowana jest liga w tych samych dyscyplinach sportowych, która wyłania najlepsze roczniki i grupy studenckie w danym roku akademickim.

KU AZS AM jest także organizatorem dużych imprez sportowych takich jak: Mistrzostwa Polski w Pływaniu oraz tradycyjnie już odbywających się co roku na rzece Odrze wyścigu szalup wiosłowych pod nazwą Szalupiada i organizuje szkolenia żeglarskie. Najbardziej znaną żeglarką naszej Akademii jest Agnieszka Konys, studentka III roku logistyki i zarządzania w europejskim systemie transportowym i I roku zarządzania jakością, zdobywczyni łącznie: 8 złotych, 7 srebrnych, 11 brązowych medali na żeglarskich mistrzostwach Polski. Jest nadzieją Polski i naszej uczelni na olimpijskie medale w Pekinie.