• Kategoria - ABSOLWENT

Arkadiusz Wójcik – prezes Unibaltic sp. z o.o.

Arkadiusz Wójcik - absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, ukończył ją w 1993 roku. Po studiach rozpoczął karierę morską na statkach armatora norweskiego, był również agentem, spedytorem, operatorem statków PŻM. W 2003 r. był współzałożycielem firmy Unibaltic - armatora, którego głównym profilem działalności jest transport morski produktów płynnych oraz masowych między portami europejskimi. Od 2004 roku firma  zajmuje się również kompleksowym zaopatrzeniem statków.

Arkadiusz Wójcik jest prezesem spółki Unibaltic. Dzięki uporowi i pasji utworzył bardzo prężnie prosperujące przedsiębiorstwo armatorskie, którego załoga liczy obecnie ok. 30 młodych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, z wyższym wykształceniem oraz doświadczeniem w branży morskiej. Obecnie flota Unibaltic liczy 7 statków.  • Nagroda honorowa „Wilka Morskiego” za całokształt działalności na rzecz gospodarki morskiej

prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak

Profesor Aleksander Walczak - wybitny wychowawca wielu pokoleń nawigatorów w Polsce, prawdziwy współtwórca polskiego szkolnictwa morskiego.
Był inicjatorem połączenia Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z reaktywowaną Państwową Szkołą Morską w Szczecinie, gdzie został kierownikiem Wydziału Nawigacyjno-Połowowego. Z chwilą utworzenia Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie objął stanowisko dziekana Wydziału Nawigacyjnego. W latach 1971-1978 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich, a następnie prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką morską.

W roku 1978 z nominacji, a potem z wyboru, przez 2 kolejne kadencje piastował godność rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Po zakończeniu kadencji rektorskich w latach 1985-1989 został powołany na Przedstawiciela Polski w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, pełniąc dodatkowo rolę Szefa Polskiej Misji Morskiej w randze radcy ds. morskich Ambasady Polskiej w Londynie. W roku 1989 został ponownie wybrany na rektora Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w następnych dwu kadencjach. W tym okresie rozpoczęto budowę statku szkolno-badawczego „Nawigator XXI”.

Wykształcił tysiące oficerów floty wojennej, handlowej i rybackiej, był współautorem planów i programów studiów na kierunku nawigacja oraz kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oficerów floty transportowej i rybackiej. Oprócz przedmiotów nautycznych prowadził i prowadzi zajęcia z metodologii badań naukowych, seminaria dyplomowe i wykłady monograficzne - Pan Profesor jest wciąż czynnym wykładowcą.

Wiele miejsca w jego działalności zajmowały sprawy popularyzacji wiedzy o morzu oraz gospodarce  morskiej. Za swoją działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną był 16-krotnie wyróżniany nagrodami resortowymi. Profesor Aleksander Walczak jest wybitnym wychowawcą młodzieży, nauczycielem, naukowcem i praktykiem - dla wielu z nas po prostu Mistrzem.