• kategoria: DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GOSPODARKI MORSKIEJ
Paweł Szynkaruk - dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej
12 maja 2005 r. Paweł Szynkaruk został powołany na stanowisko dyrektora Polskiej Żegludze Morskiej przez Jacka Sochę, pełniącego wówczas obowiązki Ministra Skarbu. Nominacja Pawła Szynakruka zakończyła trwający przez blisko rok konflikt między PŻM, a Ministerstwem Skarbu Państwa.

Od chwili zatrudnienia w PŻM, w 1989 roku, na stanowisku inspektora ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji Średniego Tonażu stopniowo awansował. W latach 90-tych oddelegowany został do pracy w zagranicznych spółkach PŻM: Polascamar Genua oraz Polhansa Hamburg. Po powrocie do kraju objął stanowisko dyrektora Zakładu Trampingu Europejskiego PŻM, a następnie zastępcy dyrektora Zakładu Eksploatacji Floty.

Od chwili powołania na stanowisko dyrektora generalnego PŻM pan Paweł Szynkaruk utrzymuje firmę na burzliwych wodach gospodarki morskiej, zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Inwestuje m.in. w program odbudowy floty, dba o rozwój firmy, zapewnia miejsca pracy polskim marynarzom oraz umożliwia realizację praktyk studentom Akademii Morskich. Pomimo kryzysu na rynkach finansowych, skutkującego ograniczeniami w handlu drogą morską oraz nadpodażą statków powstałą po boomie w przewozach morskich z lat 2003-2008, które to wywołały znaczący spadek stawek frachtowych, PŻM nadal pozostaje największym armatorem na polskim rynku.

Paweł Szynkaruk za swoją działalność został wyróżniony m.in.: przez Ligę Morską i Rzeczną oraz Konfederację Pracodawców Polskich. W swojej karierze zawodowej zaangażował się w działalność m.in.: Rady Pracodawców RP, Związku Armatorów Polskich, Rady Dyrektorów Instytutu Siarki w Waszyngtonie, European Community Shipowners Association, Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Szczecina. Kierując największym polskim przedsiębiorstwem żeglugowym sprawnie przeprowadził je przez okres kryzysu ekonomicznego w żegludze światowej, zmodernizował flotę i uczynił narodowego armatora jedną z najbardziej rozpoznawalnych „marek” na świecie.

Tekst opracowano na podstawie laudacji dr inż. II of. mech. okr. Piotra Treichela – prorektora ds. nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie, wygłoszonej na uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu obchodów Święta Szkoły.