• Kategorie: ABSOLWENT
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GOSPODARKI MORSKIEJ

Jacek Wiśniewski – Dyrektor Naczelny Euroafrica Shipping Lines


Laudacja wygłoszona na uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu obchodów Święta Szkoły przez dr inż. kpt. ż. w. Andrzeja Bąka, Prorektora ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie


Laudacja