Wydział Mechaniczny   Przedstawiciele Wydziału Mechanicznego w ramach promocji naszej Uczelni i Wydziału odbywają spotkania z uczniami szkół średnich na terenie całego kraju.
 


   W dniach 9-10 lutego pracownicy WM reprezentowali AM w Szczecinie na VIII Targach edukacyjnych Absolwent 2010, które odbyły się w Zielonej Górze.


 
  
  
   Na Wydziale Mechanicznym AM, w roku akademickim 2009/2010 dwóch studentów z państw Unii Europejskiej: Igors Kurjanovics (Latvian Maritime Academy Łotwa) oraz Gregor Lewicar (University of Ljubljana Slowenia) odbyło w ramach programu ERASMUS, 6-miesięczne staże naukowe.
  Wyjazdy studentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie

  

   W dniu 26.11.2009 r. Rada Naukowa IPPT PAN (Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk) otworzyła przewód doktorski dla pracownika naszego wydziału Pana mgr inż. Zygmunta Raunmiagiego.