Wydział Mechaniczny

Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z programów Horyzont 2020 oraz ERA-NET” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28, 28 lutego (środa) w godz.: 10:30-11:30.

W ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej.

Spotkanie odbędzie się 15.02.2018 r. (czwartek) w godzinach 11:00-13:00 w Sali Rad Wydziałów PUM (s.109) przy ulicy Rybackiej 1. Spotkanie otwarte jest zarówno dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jak i Akademii Morskiej w Szczecinie.
Dziekan Wydziału Mechanicznego - dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Bryll pod tytułem „Kształtowanie wybranych właściwości użytkowych i recykling jednopolimerowych kompozytów poliestrowych”, która odbędzie się dnia 20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie.
Grant na wsparcie komercjalizacji wyników B+R. Drugi i ostatni nabór potrwa trzy tygodnie – od 5 lutego do 26 lutego godz.: 10:00.