Wydział Mechaniczny

Katedra:
  1. Prowadzi badania naukowe celem rozwoju metod i środków obsługiwania maszyn:
  2. Realizuje prace badawczo-wdrożeniowe we współpracy z przemysłem i na zlecenie przemysłu celem rozwiązywania bieżących problemów eksploatacyjnych
  3. Wykonuje analizy, ekspertyzy i recenzje z zakresu obsługiwania maszyn.

Szczegółowy  obszar badawczych Katedry:

 
 
1. Ocena jakości swobodnych elementów maszyn:
   1.1.     Badania nieniszczące: wizualne, penetracyjne, elektro – magnetyczne, radiologiczne, ultradźwiękowe
   1.2.     Badania szczelności
   1.3.     Pomiary odchyłek kształtu i położenia elementów maszyn
   1.4.     Pomiary grubości warstw i ścian
 
2. Montaż maszyn i ocena jakości wbudowanych elementów maszyn:
   2.1.    Ocena jakości połączeń spoczynkowych
   2.2.     Ocena jakości połączeń ruchowych
   2.3.     Wyważanie wirników
   2.4.     Ocena jakości wzajemnego ustawienia współpracujących maszyn
   2.5.     Badania szczelności systemów
 
3.    Analiza uszkodzeń:
   3.1.     Faktografia, mechanizmy uszkodzeń, przyczyny uszkodzeń
   3.2.     Analiza uszkodzeń w szczególności węzłów tribologicznych: łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, kół zębatych itp.
 
4.    Naprawy elementów maszyn:
   4.1.    Naprawy przez obróbkę ubytkową (szlifowanie, honowanie, skrawanie, docieranie)
   4.2.     Naprawy poprzez wstawianie elementów drugich (tulejowanie, szycie itp.)
   4.3.     Naprawy poprzez nakładanie warstw metodami galwanicznymi, spawalniczymi itp.
   4.4.     Naprawy za pomocą klejów i mas chemoutwardzalnych
 
5.    Diagnostyka maszyn:
   5.1.    Diagnostyka drganiowa maszyn i zespołów maszyn wirnikowych
   5.2.     Diagnostyka konwekcyjna maszyn smarowanych olejem
   5.3.     Diagnostyka termodynamiczna systemów i urządzeń
   5.4.     Diagnostyka z wykorzystaniem emisji akustycznej
   5.5.     Diagnostyka drganiowa zespołów maszyn z maszyną z mechanizmem tłokowo – korbowym
   5.6.     Diagnozowanie maszyn w warunkach rozpędzania i wybiegu
   5.7.     Eksperymentalna analiza modalna
 
6.    Sterowanie obsługiwaniem systemów produkcyjnych:
   6.1.    Strategie zarządzania systemami produkcyjnymi
   6.2.     Strategie obsługiwania
   6.3.     Gospodarka częściami wymiennymi
   6.4.     Planowanie, dozorowanie i zabezpieczanie obsługiwania
   6.5.     Kształcenie kadr na potrzeby obsługiwania