Wydział Mechaniczny

Tematyka badań naukowych instytutu koncentruje się na racjonalnym użytkowaniu okrętowych układów energetycznych z uwzględnieniem aspektów minimalizacji zużycia paliwa i olejów smarowych, odzysku ciepła odpadowego, ochrony środowiska oraz niezawodności.

Najważniejsze stanowiska badawcze i związane z nimi zakresy badań to:
  • stanowisko odolejania wód wyposażone w odolejacz typu DVZ 25, zestaw zbiorników, mieszalników, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • stanowisko silnika 6AL 20/24. Wykorzystane jest do badań emisji spalin w zależności od nastaw aparatury paliwowej i warunków eksploatacji silnika;
  • stanowisko chłodni okrętowej. Unikalne w skali kraju stanowisko chłodnicze pracuje z wykorzystaniem ekologicznego czynnika chłodniczego 404-A.
Badania realizowane we współpracy z przemysłem, na drodze zlecanych prac naukowo- badawczych i usługowych:
  • badania emisji składników spalin z silników spalinowych i kotłów opalanych, realizowane we współpracy ze HGP „Cegielski”, SSR „Gryfia”, Polską Żeglugą Morską, Unity Line, Polską Żeglugą Bałtycką, Euroafrica, Rhodia (Stilon) Gorzów;
  • badania czystości i określenie stopnia czystości olejów hydraulicznych, olejów smarowych i paliw.
Laboratorium badania czystości cieczy roboczych posiada uznanie PRS, współpracuje ze SSR „Gryfia”, Stocznią "Pomerania”, INTERMARINE, Navikon Stal, Poltrampservice, Bosch-Rexroth.
Główne kierunki badań realizowane w IESO :
  • „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji wybranych elementów okrętowych układów energetycznych”                                                              
  • „Poprawa efektywności eksploatacji systemów energetycznych”    
  •  „Badanie wpływu eksploatacji siłowni okrętowych na środowisko morskie w aspekcie emisji spalin i odprowadzania wód zęzowych”                          
  • „Niezawodność i bezpieczeństwo mechanizmów okrętowych oraz efektywna eksploatacja siłowni okrętowych w aspekcie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji”
  • „Identyfikacja obciążeń elementów i urządzeń technicznych oraz energetycznych środków transportowych w aspekcie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji”
IESO kontynuuje i rozwija współpracę z wieloma uczelniami, głównie z: Fachhochschule Flensburg, Politechniką w Kaliningradzie, Instytutem Komunikacji Wodnych w Sankt  Petersburgu, Politechniką Szczecińską, Politechniką Gdańską, Akademią Marynarki Wojennej i Akademią Morską w Gdyni, Akademią Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.