Wydział Nawigacyjny

Dnia 28.03.2018 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie geodezja i kartografia, Pani mgr inż. Marty Włodarczyk-Sielickiej nt.:Metoda redukcji geodanych w aspekcie budowy mapy batymetrycznej akwenu”.


Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska;
Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Łubczonek, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska
w Szczecinie.

Recenzenci:
dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska;
dr hab. inż. Krystian Kozioł, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Rada Wydziału Nawigacyjnego nadała pani mgr inż. Marcie Włodarczyk-Sielickiej stopień naukowy doktora. Gratulujemy nowej Doktor i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.