Wydział Nawigacyjny

W dniu 27. czerwca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Akt nominacyjny otrzymał prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, pracownik Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Prof. Zbigniew Pietrzykowski uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 kwietnia 2019 r. Jednostką wnioskującą był wymieniony wydział.

Prof. Zbigniew Pietrzykowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Technologii Morskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Szczecinie. Naukowo zajmuje się zagadnieniami zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w transporcie morskim, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa nawigacji, w tym metod pozyskiwania wiedzy nawigatorów, analizy i oceny sytuacji dla celów wspomagania procesów decyzyjnych oraz budowy modeli tych procesów, także z wykorzystaniem metod i narzędzi sztucznej inteligencji. Prowadzi badania nad statkami autonomicznymi oraz ośrodkami lądowymi w procesie eksploatacji jednostek bezzałogowych i autonomicznych.

Opublikował ponad 180 pozycji naukowych: artykułów, referatów i książek. Współwykonawca i kierownik szeregu projektów naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Komitetu Transportu PAN, Polskiego Forum Nawigacyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków.

Więcej informacji na stronie www:
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,125,nominacje-profesorskie-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-pracownikow-nauki-i-sztuki.htmlUroczystość wręczenia nominacji profesorskich. Na zdjęciu (od lewej): Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, prof. Zbigniew Pietrzykowski.