Wydział Nawigacyjny

Ważniejsze informacje z Rady Wydziału Nawigacyjnego, która odbyła się w dniu 08.06.2011r. w sali Senatu Akademii Morskiej.
Pierwsza konferencja ICTIS - International Conference on Transportation Information and Safety odbyła się w Wuhan w Chińskiej prowincji Hubei - w dniach 29.06-02.07 2011.
Dnia 29 czerwca 2011 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie transport
mgr inż. kpt. ż.w. Adama Kowalskiego
nt.: „Model wspomagania decyzji manewru cumowania promów morskich”.
W obliczu konieczności dostarczenia Ludzkości surowców gwarantujących Jej zrównoważony rozwój koniecznym staje się podjęcie wspólnych działań świata nauki i przemysłu w zakresie górnictwa morskiego. Górnictwo morskie to nowy kierunek badań wymagający połączenia wiedzy i doświadczeń z zakresu górnictwa, a także nawigacji, ruchu statków i procedur bezpieczeństwa na morzu. Konieczne jest podjęcie wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki i przemysłu w zakresie badań geologicznych, szacowania zasobów, a także nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz aspektów ekonomiki pozyskiwania surowców z dna mórz i oceanów.
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO AKADEMII MORSKIEJ
W SZCZECINIE
zawiadamiają
o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
mgr inż. kpt. ż.w. Adama Kowalskiego
nt.: „Model wspomagania decyzji manewru cumowania promów morskich”