Wydział Nawigacyjny

 

Złożony w programie COST międzynarodowy projekt pt. "A pan-European Network for Marine Renewable Energy with a focus on Wave Energy" uzyskał aprobatę realizacji. Jest to akcja sieciująca, która łączy ponad 100 uczestników z 25 krajów.

Do 30.04.2018 zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w naborze  na wyjazdy na praktyki lądowe realizowane w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 (czerwiec 2018-wrzesień 2019).

Dnia 28.03.2018 r. odbyła się na Wydziale Nawigacyjnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie geodezja i kartografia, Pani mgr inż. Marty Włodarczyk-Sielickiej nt.:Metoda redukcji geodanych w aspekcie budowy mapy batymetrycznej akwenu”.

4 kwietnia br. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs w programie im. Bekkera na wyjazdy do dowolnego ośrodka naukowego na świecie trwające od 3 miesięcy do 12.