Wydział Nawigacyjny

Przewody doktorskie na Wydziale Nawigacyjnym

Wydział Nawigacyjny posiada od 1997roku uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia.

Od roku 2010 Wydział Nawigacyjny posiada również uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.

Do chwili obecnej przeprowadzono przewody doktorskie i nadano stopień doktora 33 osobom:
1999 r. - 2
2001 r. - 4
2002 r. - 3
2003 r. - 1
2006 r. - 4
2007 r. - 1
2008 r. - 5
2010 r. - 1
2011 r. - 3
2012 r. - 1
2013 r. - 1
2014 r. - 2
2015 r. - 3
2016 r. - 2

Otwartych pozostaje 10 przewodów doktorskich.