Wydział Nawigacyjny

Badania statutowe prowadzone na Wydziale Nawigacyjnym
 1. Budowa metod wspomagania pilotażu i inteligentnego monitoringu statków jako składowych systemów zarządzania ryzykiem na morzu (1/S/CIRM/13). Kierownik badań: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma.
 2. Procedury zintegrowanego planowania i programowania tras statków z uwzględnieniem warunków pogodowych (1/S/INM/13). Kierownik badań: prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski.
 3. Numeryczne modelowanie zachowania się statku na fali (2/S/INM/13). Kierownik badań: dr hab. inż. Tomasz Cepowski,prof. nadzw. AM.
 4. Metody i modele wspierania procesu cumowania statku (1/S/IIRM/13). Kierownik badań: dr hab. inż. Wiesław Galor, prof. nadzw. AM.
 5. Opracowanie metod i narzędzi wspomagania decyzji w żegludze morskiej (1/S/ITM/13). Kierownik badań: dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM.
 6. Matematyczne modelowanie procesów infiltracji danych środowiskowych (2/S/ITM/13). Kierownik badań: dr Lech Kasyk.
 7. Doskonalenie metod przetwarzania hydrograficznych geodanych pomiarowych (1/S/KG/13). Kierownik badań: prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny.
 8. Wykorzystanie wysokorozdzielczych danych obrazowych w kartograficznych opracowaniach wielkoskalowych. Kierownik badań: dr inż. Grzegorz Stępień.
 9. „Modelowanie ryzyka eksploatacji statku manewrującego na akwenie ograniczonym” 4/S/INM/15- dr inż., kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AM