Wydział Nawigacyjny

W Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego od dnia 1 lutego 2016 r. zostaje wprowadzony system elektronicznego zgłaszania wniosków o przygotowanie zaświadczeń.

Wszystkie informacje dotyczące pracy dyplomowej: wzory stron, opisów oraz klauzul można znaleźc w załączniku praca_dyplomowa.doc