Wydział Nawigacyjny

Centrum Inżynierii Ruchu Morskiego
Dyrektor: dr inż. Rafał Gralak
tel. (91) 48 09 751
www.cirm.am.szczecin.pl
Sekretariat:
Anna Soboń, tel. 48 09 426; pok. 303

  Centrum finansowane ze środków UE składa się z:
 1. Symulatora nawigacyjno-manewrowego CIRM złożonego z trzech współdziałających ze sobą mostków nawigacyjnych typu „full mission”, w tym jednego o zakresie wizualizacji 270 stopni.
  www.cirm.am.szczecin.pl
 2. Laboratorium symulatora dynamicznego pozycjonowania (DP).
  www.ctn.am.szczecin.pl
 3. Laboratorium sieci i mobilnych technologii przesyłu danych nawigacyjnych (LSTPD).
  www.ctn.am.szczecin.pl
 4. Laboratorium innowacyjnych technologii elektronicznych (LITE).
  www.ctn.am.szczecin.pl
Przedmioty realizowane w CIRM:
 • Systemy nawigacyjne (kierunek Nawigacja)
 • Matematyka stosowana (kierunek Nawigacja)
 • Bezpieczeństwo nawigacji (kierunek Nawigacja)
 • Manewry portowe (kierunek Nawigacja)
 • Protokoły transmisji danych (kierunek Transport)
 • Metrologia (kierunek Transport)
 • Morskie systemy zintegrowane (kierunek Transport)
 • Programowanie symulatorów morskich (kierunek Informatyka)
 • Geodezja satelitarna (kierunek Geodezja i kartografia)
Kursy realizowane w CIRM:
 • Kurs „IMO 1.22 Ship Simulator and Bridge Teamwork”.
 • Kurs “IMO 1.34 Operational Use of AIS”.
 • Kurs “7.01 Master ad Chief Mate (training in shiphandling)”.
 • Specjalizowane kursy manewrowania statkiem.
 • Kurs wprowadzający do systemów dynamicznego pozycjonowania (DP Basic).
 • Kurs symulatorowy systemów dynamicznego pozycjonowania (DP Advanced).