Wydział Nawigacyjny

 


Dyrektor
prof. dr hab. inż. st. of.pokł. Lucjan Gucma
tel. 48 09 485; pok. 334
 
Zastępca dyrektora
dr inż. st.of.pokł. Wiesław Juszkiewicz
tel. 48 09 588; pok. 334

www.irm.am.szczecin.pl
 
 
Centrum Rybołówstwa Bałtyckiego

Zakład Manewrowania i Pilotażu Morskiego
Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Artyszuk, prof. nadzw.
tel: (091) 48 09 478

Tematyka realizowanych przedmiotów:
 • nawigacja,
 • seminarium dyplomowe,
 • wykład monograficzny,
 • manewrowanie statkiem,
 • bezpieczeństwo.
 
Zakład Bezpieczeństwa Nawigacyjnego
Kierownik: dr inż. Marcin Przywarty
tel: +91 48 09 472


Tematyka realizowanych przedmiotów:
 • urządzenia nawigacyjne,
 • bezpieczeństwo nawigacji,
 • administracja morska,
 • sterowanie ruchem statków (VTS),
 • metody sztucznej inteligencji,
 • systemy informacji przestrzennej (GIS),
 • laboratoria specjalistyczne.
 
Zakład Urządzeń Nawigacyjnych
Kierownik: dr inż. Stefan Jankowski
tel: (091) 48 09 440

Tematyka realizowanych przedmiotów:
 • pomiary lądowe,
 • rachunek wyrównawczy,
 • urządzenia nawigacyjne,
 • matematyka stosowana,
 • inżynieria ruchu morskiego,
 • infrastruktura portowa.