Wydział Nawigacyjny

Dyrektor
dr hab. inż. st. of. pokł. Janusz Uriasz, prof. nadzw. AM
pok. 151, tel. (91) 48-09-759

Zastępca Dyrektora
dr inż. Łukasz Nozdrzykowski
pok. 149, tel. (91) 48-09-438Kierownik
dr inż. Mariusz Dramski
pok. 244, tel. (91) 48-09-566
strona www, więcej...

Kierownik
dr inż. Piotr Majzner
pok. 322 tel 91 48 09 432
strona www, więcej...

Kierownik Zakładu Matematyki
dr hab. Lech Kasyk, prof. nadzw. AM
pok. 169a tel. (91) 48 09 370
strona www, więcej...