Wydział Nawigacyjny

Sesje zjazdowe
  • Rozpoczęcie sesji zjazdowej dla studentów kierunku: Nawigacja (I stopnia) 14.01.2019 r. - zakończenie 28.03.2019 r.
  • Rozpoczęcie sesji zjazdowej dla studentów kierunku: Nawigacja (II stopnia) 11.03.2019 r. - zakończenie 01.06.2019 r.
Opłata roczna za studia w roku akademickim 2017/2018 wynosi:
  • na kierunku Nawigacja I stopnia 3 800 zł
  • na kierunku Nawigacja II stopnia 3600 zł
  • na kierunku Geodezja i kartografia 3 400 zł
  • na kierunku Geoinformatyka II stopnia 3600 zł
Informujemy, że inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Geodezja i kartografia odbędzie się dnia 12.10.2019 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali 19 przy ul. Wały Chrobrego 1-2