Wydział Nawigacyjny

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł i stopień naukowy

1.

Paweł ZALEWSKI – dziekan

dr hab. inż.
prof. nadzw.

2.

Jarosław ARTYSZUK - prodziekan

dr hab. inż.
prof. nadzw.

3.

Remigiusz DZIKOWSKI - prodziekan

mgr inż.
kpt.ż.w.

4.

Zbigniew SZOZDA – prodziekan

dr inż.

5.

Jerzy HAJDUK

dr inż. kpt.ż.w.
prof. nadzw.

6.

Barbara KWIECIŃSKA

mgr inż.
kpt.ż.w.

7.

Tomasz ABRAMOWSKI

dr hab. inż.
prof. nadzw.

8.

Piotr BORKOWSKI

dr hab.
prof. nadzw.

9.

Stefan CACOŃ

prof. dr hab. inż.

10.

Tomasz CEPOWSKI

dr hab. inż.
prof. nadzw.

11.

Wiesław GALOR

dr hab. inż.
prof. nadzw.

12.

Tadeusz GRACZYK

dr hab. inż.
prof. nadzw.

13.

Lucjan GUCMA

prof. dr hab. inż.

14.

Maciej GUCMA

dr hab. inż.
prof. nadzw.

15.

Stanisław GUCMA

prof. dr hab. inż.
kpt. ż.w.

16.

Lech KASYK

dr hab.
prof. nadzw.

17.

Witold  KAZIMIERSKI

dr hab. inż.
prof. nadzw.

18.

Andrzej KLEWSKI

dr hab. inż.
prof. nadzw.

19.

Dorota ŁOZOWICKA

dr hab. inż.
prof. nadzw.

20.

Jacek ŁUBCZONEK

dr hab. inż.
prof. nadzw.

21.

Zbigniew PIETRZYKOWSKI

prof. dr hab. inż.

22.

Józef  SANECKI

prof. dr hab inż

23.

Tadeusz SZELANGIEWICZ

prof. dr hab. inż.

24.

Wojciech ŚLĄCZKA

dr hab. inż.
prof nadzw.

25.

Waldemar UCHACZ

dr hab. inż.
prof. nadzw.

26.

Janusz URIASZ

dr hab. inż.
prof. nadzw.

27.

Bernard WIŚNIEWSKI

prof. dr hab. inż.

28.

Katarzyna ŻELAZNY

dr hab. inż.
prof. nadzw.

29.

Rafał GRALAK

dr inż.

30.

Stefan JANKOWSKI

dr inż.

31.

Wiesław JUSZKIEWICZ

dr inż.

32.

Piotr MAJZNER

dr inż.

33.

Grzegorz STEPIEŃ

dr inż.

34.

Beata GUZIEWICZ-FAJDEK

mgr inż.

35.

Marek ZYGMUNT

mgr inż.
DOKTORANT

36.

Jakub CHMIEL

student II roku NAWIGACJA

37.

Dawid GRABARCZYK

student III roku NAWIGACJA

38.

Małgorzata KIELAR

studentka I roku OCEANOTECHNIKA

39.

Jakub MAZURKIEWICZ

student II roku NAWIGACJA

40.

Sylwia MUSIDLAK

studentka II  roku NAWIGACJA

41.

Tymoteusz ROGULSKI

student III roku NAWIGACJA

42.

Sonia ROZBIEWSKA

studentka III  roku NAWIGACJA

43.

Artur WIELGOSZ

student II roku NAWIGACJA

44.

Janusz MAGAJ

przedstawiciel NSZZ
„Solidarność”

45.

Anna MARCHEWKA

przedstawiciel ZNP