Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIET przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Dziekana WIET, przedstawicieli do Senatu AM oraz Rady  Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu…

Zgłoszenia kandydatów na Dziekana WIET, przedstawicieli do Senatu AM oraz Rady Wydziału WIET można składać w następujących terminach:

Poniedziałek w godz.11.30 – 12.30 pok. 109
Wtorek w godz. 9.00 – 9.40 i 11.25 – 11.45 pok. 109
Środa w godz. 11.00 – 12.30 pok. 109
Czwartek w godz. 10.00 – 11.45 pok. 109
Piątek w godz. 11.00 – 12.00 pok. 109

WKW WIET informuje jednocześnie, iż zgłoszenia kandydatów:

  • na Dziekana Wydziału WIET można składać:
    do godz. 12.00 dnia 09 maja 2016 r.
  • na przedstawicieli do Senatu AM można składać:
    do godz. 12.00 dnia 30 maja 2016 r.
  • na przedstawicieli do Rady Wydziału WIET można składać:
    do godz. 12.00 dnia 06 czerwca 2016 r.

Karta zgłoszenia kandydata przesyłana była pocztą elektroniczną do każdego pracownika. Ponadto kartę można pobrać w pokoju 109 w godzinach dyżuru WKW WIET oraz w Sekretariatach Instytutów WIET (pok. 21 i pok. 422).