Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Projekt stażowy skierowany jest do IV roku studiów I stopnia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (WIET) oraz Wydziału Nawigacyjnego (WN) Akademii Morskiej w Szczecinie na kierunkach:
 • Transport - zarówno na WN jak i WIET
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Geodezja i Kartografia
 • Logistyka  Rekrutacja studentów tylko na kierunku Logistyka została już zakończona!
Umowy trójstronne o staż zostaną podpisane przed obronami prac dyplomowych, natomiast 4- miesięczne, płatne staże rozpoczną się w marcu, kwietniu lub maju 2019 r.

W celu ubiegania się o staż, w II edycji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go do 18 grudnia 2018 r. osobiście:
 • w biurze projektu przy ulicy Henryka Pobożnego 11, pok. 15B,
 • w Biurze Karier przy ulicy Wały Chrobrego 1-2, pok. 34,
 • w sekretariacie Prorektora ds. Nauczania, przy ulicy Wały Chrobrego 1-2, pok. 107,
  • lub pocztą (decyduje data wpływu do Uczelni) na adres biura projektu:
   Akademia Morska w Szczecinie
   Biuro projektu CZAS na STAŻ II
   ul. Wały Chrobrego 1-2
   70-500 Szczecin

Osoby zainteresowane podjęciem stażu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, w którym podano wszystkie informacje o kryteriach naboru do projektu.
Szczegóły projektu dostępne są na stronie: www.am.szczecin.pl/cns2