Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowego Kolegium Elektorów na WIET

Wydziałowa Komisja Wyborcza WI-ET przekazuje informację dotyczącą wyników wyborów uzupełniających na wakujące mandaty w Wydziałowym Kolegium Elektorów, które odbyły się w dniu 13.12.2018 r.