Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W dniach 10-14 września 2018 roku odbyła się 5 sesja Podkomitetu ds. Ładunków i Kontenerów (CCC - Carriage of Cargoes and Containers) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w siedzibie głównej w Londynie.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu AM zaprasza kandydatów.
Konferencja Green Cities - Green Logistics For Greener Cities - jedno z najważniejszych wydarzeń w dziedzinie logistyki – odbyła się 13 i 14 września w Akademii Morskiej w Szczecinie. Wydarzenie było współorganizowane przez Akademię Morską w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, a odbywa się w ramach projektu Low Carbon Logistics (LCL) finansowanego  z  Programu Południowy Bałtyk. 

Nowy kierunek studiów na Akademii Morskiej w Szczecinie - ZARZĄDZANIE. Zapraszamy na studia licencjackie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu.

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną studiów niestacjonarnych prowadzonych przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.