Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu


Informacje techniczne dotyczące formatowania artykułów do Zeszytów Naukowych AM
W dniach 29 - 30 września 2011 roku w Szczecinie odbyła się największa w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom zagospodarowania i zabudowy miast oraz regionów zlokalizowanych na brzegach akwenów „Waterfront Forum Szczecin 2011”.
Publikacja pod redakcją naukową prof. nadzw. dr hab. Czesławy Christowej