Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 14 maja ogłosiła konkurs na projekty w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

W dniu 7 maja 2018 roku studenci III roku kierunku Transport ze specjalności Eksploatacja Portów Jachtowych brali udział w wizycie studyjnej po zachodniopomorskich portach jachtowych.
Szkolenie pt. „Zasady realizacji projektów finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG” odbędzie się na Wałach Chrobrego w sali 28 dn. 9 maja (środa) w godz.: 10:30-11:30.
12 kwietnia 2018 r. w Szczecinie odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Porty Morskie 2018”...

Publikacja współautorstwa dr. inż. Wojciecha Konickiego (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, Zakład Ochrony Środowiska)