Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W Instytucie Inżynierii Transportu działają następujące laboratoria:

  1. Laboratorium Towaroznawstwa
  2. Laboratorium Badań Materiałów Inżynierskich
  3. Laboratorium Badania Procesów Zużywania
  4. Laboratorium Ochrony Środowiska
  5. Laboratorium Procesów Adsorpcyjnych