Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu


Badania naukowe realizowane na Instytucie Zarządzania Transportem obejmują głównie dyscypliny:
•  Transport,
•  Organizacja i zarządzanie,
•  Logistyka,
•  Informatyka,
•  Spedycja,
•  Statystyka,
•  Matematyka,
•  Ekonomia,
•  Polityka transportowa,
•  Finanse i marketing,
•  Psychologia,
•  Socjologia.
 
Instytut Zarządzania Transportem  współpracuje z następującymi instytucjami:
•  Polska Akademia Nauk
•  Szkoła Główna Handlowa
•  Politechnika Warszawska
•  Akademia Morska w Gdyni
•  Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny w Sopocie
•  Politechnika Poznańska
•  Politechnika Śląska
•  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
•  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
•  Uniwersytet Szczeciński
•  Uniwersytet Ekonomiczny w Koszycach
•  Politechnika Kijowska
•  Instytut Morski - Centrum Techniki Okrętowej
•  Ministerstwo Infrastruktury
•  Urząd Morski w Szczecinie
•  Polski Rejestr Statków
•  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A
•  Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
•  Z.Ch. „Police” S.A.
•  Stowarzyszenie Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
•  Euroafrica Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
 
Działalność naukowa Instytutu Zarządzania Transportem  nakierowana jest  na rozwój młodej kadry naukowej.  Głównym  kierunkiem  jest  umożliwienie  szybkiego  awansu  poprzez  uzyskiwanie  przez pracowników IZT doktoratów i habilitacji.
 
Tematy prac badawczych Instytutu Zarządzania Transportem
Badania statutowe prowadzone przez Instytut Zarządzania Transportem
Projekty badawcze zrealizowane w Instytucie Zarządzania Transportem przez Zakład Organizacji i Zarządzania w latach 2009 – 2012 
Konferencje naukowe organizowane przez Instytut Zarządzania Transportem