Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

FORMULARZE OGÓLNE
  • Strona tytułowa pracy dyplomowej
    pobierz
  • Okładka CD płyty pracy dyplomowej
    pobierz
  • Wniosek o odpis dyplomu w języku obcym i suplement w języku obcym
    pobierz
Rezygnacja ze studiów
Podanie o zmianę tematu pracy
Podanie o zmianę promotora
Podanie o zmianę kierunku
Podanie o zmianę grupy
Podanie o zaliczenie komisyjne
Podanie o rozłożenie płatności na raty
Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy
Podanie o wznowienie studiów i powtarzanie semestru
Podanie o urlop dziekański
Podanie o przerwę w studiach
Podanie o przeniesienie
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
Podanie o powtarzanie semestru
Podanie o powtarzanie przedmiotu
Podanie o legitymację- zmiana nazwiska
Podanie o cofnięcie decyzji o skreśleniu
Podanie o indywidualny tok studiów
Podanie o egzamin komisyjny
Podanie o zmiane grupy
Podanie o duplikat legitymacji
Podanie o zmianę specjalności