Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W nawiązaniu do spotkania Władz Wydziału ze studentami II roku studiów niestacjonarnych kierunku Logistyka w sprawie wyboru specjalności, poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje nt. wszystkich dostępnych specjalności (plan studiów wraz z sylwetkami absolwentów).

Kierunek Logistyka

W nawiązaniu do spotkania Władz Wydziału ze studentami II roku studiów stacjonarnych kierunku: Transport, Logistyka, ZiIP w sprawie wyboru specjalności, poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje nt. wszystkich dostępnych specjalności (plan studiów wraz z sylwetkami absolwentów).

Kierunek Transport

Kierunek Logistyka

Kierunek ZiIP

MSDN Academic Alliance
Szkolenie BHP odbędzie się 07.10.2015r. (Środa) w godzinach:

I rok LOGISTYKA - 14:30 do 16:15 w sali 7 w budynku przy ul. Szczerbcowej 4;
I rok TRANSPORT i I rok ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – 16:25 DO 18:05 w sali 7 w budynku przy ul. Szczerbcowej 4.


OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Osoby, które wcześniej odbyły szkolenie BHP proszone są o dostarczenie do Dziekanatu zaświadczenia na podstawie, którego kurs BHP zostanie uznany.

W przypadku nieobecności na szkoleniu, student będzie musiał odbyć szkolenie na własny koszt w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie, a także nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych.