Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Pytania na egzamin dyplomowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Uwaga!
Pytania dla specjalności LiZwEST, LP, ZPSE, EPiFM i EPJ. Obrony w roku akademickim 2018/2019.

 

Kierunek

Specjalizacja

Pytania

1.

Logistyka

LiZwEST

2.

Logistyka


LP

3.

Transport

EPiFM

4.

Transport

EPJ

5.

ZiIP

ZPSEUwaga!
Pytania dla specjalności LiZwEST, ZSTwE i ZJPiU dla roku akademickiego 2017/18

 

Kierunek

Specjalizacja

Pytania

1.

Logistyka

LiZwEST

2.

ZiIP


ZJPiU

3.

Transport

ZSTwEUwaga!
Pytania dla specjalności EPiFM, LP, ZJPiU, ZPSE dla roku akademickiego 2016/17

 

Kierunek

Specjalizacja

Pytania

1.

Logistyka

LP

2.

ZiIP


ZJPiU

3.

Transport

EPiFM

4.

ZiIP

ZPSEUwaga!
Pytania dla specjalności ZSTwE, LiZwEST, ZIwPiU dla roku akademickiego 2015/16

 

Kierunek

Specjalizacja

Pytania

1.

Logistyka

LiZwEST

2.

ZiIP

ZIwPiUZJPiU


3.

Transport

ZSTwE

UWAGA!!!
Informujemy, że od nowego roku akademickiego 2013/2014 obowiązują nowe pytania na egzamin dyplomowy dla IV roku oraz osób po reaktywacji.

 

Kierunek

Specjalizacja

Pytania

1.

Logistyka

LP

2.

Transport

EPiFM

3.

Transport

LTZ

4.

Transport

UT

5.

Transport

ŻŚ

6.

ZiIP

LiZwEST

7.

ZiIP

ZJPiTZ

8.

ZiIP

ZPSE