Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Terminy obron prac dyplomowych

Wszelkich informacji nt. egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich można uzyskać w:
  • we właściwym dla trybu studiowania dziekanacie
  • w sekretariacie Instytutu Inżynierii Transportu (pok. 21, tel. 091 48 09 640)
  • w sekretariacie Instytutu Zarządzania Transportem (pok. 422, tel. 091 48 09 690)