Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Studia stacjonarne i niestacjonarne

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

Lp.

GODZ.

Lp.

GODZ.

Lp.

GODZ.

1.

8.00-8.45

1.

10.00-10.45

1.

8.00-8.45

2.

8.50-9.35

2.

10.50-11.35

2.

8.50-9.35

3.

9.45-10.30

3.

11.45-12.30

3.

9.45-10.30

4.

10.40-11.25

4.

12.35-13.20

4.

10.40-11.25

5.

11.45-12.30

5.

13.40-14.25

5.

11.45-12.30

6.

12.40-13.25

6.

14.30-15.15

6.

12.40-13.25

7.

13.35-14.20

7.

15.25-16.10

7.

13.35-14.20

8.

14.30-15.15

8.

16.15-1700

8.

14.30-15.15

9.

15.30-16.15

9.

17.10-17.55

9.

15.20-16.05

10.

16.25-17.10

10.

18.00-18.45

10.

16.15-17.00

11.

17.20-18.05

11.

18.55-19.40

11.

17.05-17.50

12.

18.15-19.00

12.

19.45-20.30

12.

18.00-18.45