Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny TransportuWIET wykupił licencje przygotowaną specjalnie dla wydziałów wyższych uczelni. Jest to licencja umożliwiająca legalne rozpowszechnianie (darmowe) systemów operacyjnych oraz programów firmy Microsoft dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) i pracowników tego wydziału (w celach edukacyjnych).


Szczegóły:
link - zasady funkcjonowania programu MSDNAA, formularze zgłoszeniowe

link - forum Akademii Morskiej w Szczecinie