Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Rada Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na kadencję 2016-2020

Dziekan
 1. dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM Dziekan Wydziału

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale

 1. prof. dr hab. inż. Igor ARIEFJEW
 2. prof. dr hab. inż. Tygran DZHUGURYAN
 3. dr hab. inż. Jarosław CHMIEL, prof. AM
 4. dr hab. inż. Bolesław GIREŃ, prof. AM
 5. dr hab. inż. Remigiusz IWAŃKOWICZ, prof. AM
 6. dr hab. Mariusz JEDLIŃSKI, prof. AM
 7. dr hab. inż. Zofia JÓŹWIAK, prof. AM
 8. dr hab. inż. Izabela KOTOWSKA, prof. AM   
 9. dr hab. inż. Wojciech KONICKI, prof. AM
 10. Prof. Dr.-Ing. habil. Tadeus UHL, prof. AM

Pozostali wybrani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale

 1. dr inż. Tomasz DUDEK Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych          
 2. dr inż. Krystian PIETRZAK Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
 3. dr inż. Małgorzata SZYSZKO
 4. dr Kinga KIJEWSKA      

Pracownicy nie będących nauczycielami akademickimi

 1. mgr inż. Beata NOWAK

Studenci wydziału

 1. Monika DOMAGALSKA
 2. Dominika JANKOWSKA
 3. Kamila JARMOŁOWICZ
 4. Maciej SOBCZAK

Uczestniczący z głosem doradczym

 1. mgr Małgorzata MAGAJ przedst. ZSZZ „Solidarność”