Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

W skład Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu wchodzą dwa Instytuty oraz dziesięć Zakładów, a także Pracownia Informatyki Stosowanej

Strukturę Wydziału uwidoczniono na schemacie:

Dziekan Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu 

 

Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych

 

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych
 

 

Instytut Zarządzania Transportem (IZT)

 

 • Zakład Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Zakład Logistyki
 • Zakład Systemów Transportowych
 • Zakład Metod Matematycznych
 • Zakład Inteligentnych Systemów Decyzyjnych

Instytut Inżynierii Transportu 
(IIT)

 

 • Zakład Podstaw Techniki
 • Zakład Inżynierii Produkcji
 • Zakład Ochrony Środowiska
 • Zakład Techniki i Technologii Transportu
 • Zakład Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością
 • Pracownia Informatyki Stosowanej